Polityka Prywatności

Polityka prywatności Opiniemamy.pl:

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W Opiniemamy.pl bierzemy pod uwagę zaufanie, jakim obdarzają nas osoby, których dane zbieramy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy obowiązek je chronić, chroniąc prywatność osób, które dane te nam przekazują. Dlatego też dokładamy wszelkich starań by dbać o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników naszej strony internetowej.
Niniejszy dokument, Polityka prywatności w Opiniemamy.pl określa sposoby i cele gromadzenia danych osobowych osób przekazujących nam swoje dane poprzez formularze dostępne na stronie opiniemamy.pl niezbędne do nawiązania kontaktu i obsługi wszelkich formalności z nim związanych, oraz ich zasady przetwarzania.

• Postanowienia ogólne

• Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku.
• Niniejsza polityka jest dokumentem informacyjnym
• W przypadku osób, które odwiedzają naszą stronę, stosowane są postanowienia Polityki Prywatności w obecnie obowiązującej wersji. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację zapisów Polityki Prywatności.
• Dla łatwiejszego odbioru zapisów Polityki Prywatności pozwoliliśmy sobie zastąpić termin „Użytkownik” wymiennie określeniem „Ty”, a „Usługodawca” zastąpiliśmy wymiennie określeniami „My” lub „Opiniemamy.pl”
Określenia „strona” lub „witryna” oznaczają stronę internetową w domenie www.opiniemamy.pl należącą do Opiniemamy.pl.
Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
• Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i są widoczne jednie dla uprawionych osób po stronie Opiniemamy.pl.
• Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i prywatności osób korzystających z witryny używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL), który zapewnia bezpieczeństwo danych na każdym etapie komunikacji.

• Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

• Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dobrowolnie podajesz nam swoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
• Administratorem, czyli podmiotem, który na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych decyduje o tym, w jakim celu i jakimi środkami przetwarza przekazane przez Ciebie dane osobowe, jest Anna Lisiecka, adres e-mail do kontaktu to [email protected]

• Bezpieczeństwo przetwarzania danych

• Przywiązujemy szczególną uwagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających naszą witrynę, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności stosujemy zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
• Dane osobowe zbierane są przez nas dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dokładamy szczególnej staranności by dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, aktualne oraz bezpiecznie przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
• Oświadczamy, że zostały wdrożone środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

• Gromadzenie i przetwarzanie danych

• Powierzasz nam swoje dane osobowe dobrowolnie, w celu prawidłowego kontaktu z Tobą (jeśli podajesz nam dane za pośrednictwem formularza kontaktowego) lub wyrażając swoją opinię w formie komentarza
• Dane osobowe które nam przekazujesz, przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz wdrożoną w Opiniemamy.pl. Polityką Prywatności, w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, których dane dotyczą lecz zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie (formularz kontaktowy – kontakt).
• Dane, które nam przekazujesz traktujemy jako dane poufne. Dostęp do Twoich danych mają tylko osoby upoważnione imiennie do przetwarzania danych przez Administratora.
• Dane powierzone:
• za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są w czasie kontaktu z Tobą. Po jego zakończeniu, w terminie do 3 miesięcy usuwamy te dane osobowe.

• za pośrednictwem komentarza, dane które nam powierzyłeś są przetwarzane celem wyświetlenia tego komentarza innym użytkownikom odwiedzającym stronę witryny opiniemamy.pl na której ów komentarz został zostawiony
• Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, o ile jesteśmy Administratorem tych danych, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo sprzeciwu.
• Usunięcie danych osobowych może nastąpić wskutek cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
• Kontakt z osobą nadzorującą w Opiniemamy.pl. przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: [email protected]
• Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

• Polityka cookies

• Nasza strona wykorzystuje Pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu podczas korzystania z naszej witryny i przeznaczone do korzystania z witryny. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla Usługobiorcy i jego danych.
• Pliki cookies, które są wykorzystywane na naszej stronie analizują anonimowe informacje na temat używania naszej strony. Korzystamy z tych informacji poprzez narzędzie Google Analytics w celu oceny ruchu w witrynie przez Użytkowników oraz tworzenia raportów dotyczących ruchu na poszczególnych podstronach.
• Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tak zwane „pliki cookies”, pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika, które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Użytkownika. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej, adres IP zostanie obcięty w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony.
Adres IP dostarczony przez Google Analytics w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google.
Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki lub zainstalowanie dodatku blokującego Google Analytics. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej witryny.
• Warunkiem działania plików cookies jest Twoja akceptacja w używanej przeglądarce internetowej oraz nieusuwanie ich z Urządzenia. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookies. Zalecamy sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej przed rozpoczęciem korzystania z witryny.
• Dzięki ustawieniom mechanizmów kontroli przeglądarek możesz zdecydować jakie dane mają być zbierane przez Opiniemamy.pl. cofnąć lub zmienić w każdym momencie zakres wyrażonej zgody na wykorzystywanie plików cookies, poprzez zmianę ustawień w przeglądarce za pośrednictwem której przeglądasz naszą stronę, a także zdecydować o ich usunięciu.
• Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Informacje o Plikach cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:
• dla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
• dla Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
• dla Windows Internet Explorer (wersja 7, 8, 10):
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• dla Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/;
• dla Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265.
• Jeśli nie chcesz by Twoje dane były raportowane przez skrypt JavaScript Google Analytics z którego korzysta nasza strona, możesz zainstalować dodatek blokujący Google Analytics. Dodatek ten komunikuje się ze skryptem JavaScript Gogle Analytics (ga.js, analytisc.js i dc.js) i blokuje wysyłanie informacji do Google Analytics.

• Logi serwera

• Zbieramy dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi Twój komputer przy każdym połączeniu z witryną, może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie, datę i czas serwera, informacje o używanej do przeglądania strony przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz). Informacje te są wykorzystywane przez nas w celach technicznych, związanych z administracją serwerem, optymalizacją i modyfikacją strony, w celu lepszego jego dostosowania do potrzeb Użytkowników;
• Adresy IP są wykorzystywane przez nas do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Ponadto, dane na temat Użytkowników witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają one danych oraz cech pozwalających na identyfikacje poszczególnych Użytkowników;
• Przeglądanie zasobów na naszej stronie jest identyfikowane poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika oraz informacje o jego adresie IP;
• Dane, o których mowa w niniejszym punkcie nie są łączone z danymi osobowym Użytkowników przeglądających naszą stronę.

Zmiana postanowień

W razie konieczności możemy zmienić postanowienia niniejszej polityki prywatności. W takim przypadku Użytkownik podczas pierwszego wejścia na stronę po zmianie Polityki Prywatności zostanie powiadomiony o takich zmianach i możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się dalsze korzystanie z witryny.